VAR & VCA VOL

Verklaring ArbeidsRelatie & VCA VOL

Als Eric Beuwer voor u als bedrijf werkt als Zelfstandige Zonder Personeel dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of u als opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen loonheffingen genoemd) moet inhouden en afdragen over uw inkomsten. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) die via de belastingdienst uitgegeven wordt geeft u als opdrachtgever hierover duidelijkheid.

De Verklaring arbeidsrelatie geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit de arbeidsrelatie!

Eric Beuwer is in het bezit van deze verklaring voor zijn werkzaamheden.

Ook is hij in het bezit van het diploma VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden)

Vakkundig, betrouwbaar en oog voor detail?

Eric Beuwer!

Neem contact op voor een afspraak!